Oriolan Dexal Sport Drink -kampanjan säännöt

1. Järjestäjä ja yhteistyökumppanit

Oriola

2. Arvonta

Kaikki arvontaan osallistuneet hakevat Oriolan testiryhmään testaamaan uusia

valmiita urheilujuomia. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 30 kpl Dexal Sport

Drink -tuotepaketteja (arvo noin 10,-/paketti). Arvoa ei voi muuttaa rahaksi.

Arvonnan järjestäjä maksaa arpajaisveron. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Järjestäjä ei korvaa palkintoa mikäli osallistujaa ei tavoiteta. Voittajien nimet

voidaan julkaista markkinoinnin yhteydessä. Palkinto postitetaan 30 päivän

kuluessa.

Testiryhmään osallistuneilta edellytetään palautteen antamista kuukauden sisällä

palkinnon vastaanottamisesta. Palautetta voidaan käyttää Oriolan tuotteiden

markkinoimisessa. Kaikki palautetta antaneet saavat kiitokseksi uuden tuotepaketin.

3. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset täysi-ikäiset

henkilöt lukuun ottamatta seuraavaksi mainittuja poikkeuksia. Arvontaan eivät saa

osallistua Oriolan työntekijät tai heidän perheenjäsenensä. Yhteystiedot kerätään

palkinnosta ilmoittamista sekä mahdollisia markkinointitoimenpiteitä varten.

4. Osallistumisaika

Arvontaan voi osallistua 21.9.–30.10.2015 välisenä aikana, ellei toisin ilmoiteta.

5. Osallistuminen

Arvontaan voi osallistua Dexalin sivustolla täyttämällä omat yhteystiedot ja

ilmoittamalla halukkuudestaan osallistua testiryhmään.

6. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa

säännöissä mainitun palkinnon yhteisarvoa. Arvonnan järjestäjä ja arvonnan

tekninen toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista. He

eivät ota vastuuta osallistujan tietokoneelle tai muulle omaisuudelle tulleista

vahingoista tai viruksista, jotka ovat aiheutuneet sivuston käytöstä tai siihen

kirjautumisesta tai tästä sivustosta ladatusta tai tästä sivustosta peräisin olevasta

materiaalista, datasta, teksteistä, kuvista, videoista tai äänestä. Palkinnon

vastaanottaja vapauttaa Oriolan, arvonnan yhteistyökumppanin tai edellä

mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee

vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen

osallistumisesta tähän arvontaan.

7. Henkilötietojen käsittely

Annetut tiedot talletetaan Oriola oy:n kuluttajarekisteriin ja tietoja voidaan käyttää

markkinointiin asiakkaan antaman suostumuksen mukaisesti. Osallistumisen

yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

Kampanjan aikana kaikki siihen osallistuneet henkilöt voivat saada arvontaan

liittyvää informaatiota sähköpostitse.

8. Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

Arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei muuten ilmoiteta

ja sen käyttö on kielletty ilman järjestäjän kirjallista lupaa. Säännöt koskevat kaikkia

osanottajia. Osallistumalla osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja

järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Arvontasääntöjen

soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.